Запослени

ОШ ПЕТАР ТАСИЋ ЛЕШНИЦА

Управа школе

Директор школе

Драган Ђокић

015/840-380

Помоћник директора

Богдан Маравић

015/840-379

секретар школе

Иван Ранковић

015/840-379

Психолошко - педагошка служба

Педагог

Драгана Костадиновић

015/840-379

Психолог

Дејан Павловић

015/840-379

Адмистрација

Шеф рачуноводства

Смиљана Мирковић

015/840-379

финансијско- административни радник

Невена Тинтеровић

015/840-379

Натавници предметне наставе

Српски језик

Светлана Петровић 

Јована Танасић

Јелена Николић

Јелена Којић

МАТЕМАТИКА

Сандра Војисављевић

Данијела Вујанић 

Борис Стефановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Радмила Горданић 

Мирјана Јовановић 

Петковић Бранка

Жарко Елез

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Весна Јаћимовић 

Мирјана Васић

БИОЛОГИЈА

Љиљана Гавриловић

Драгана Михаиловић

Ивана Васић

ФИЗИКА

Зоран Митрић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Душан Васић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Гордана Петровић 

историја

Весна Ђурђевић 

Дијана Трифковић

ГЕОГРАФИЈА

Драгана Карапанџић 

Миодраг Николић

Хемија

Ивана Јеремић 

Драган Деспотовић

Техника и технологија

Спасенија Ивановић 

Богдан Маравић

Информатика и рачунарство

Сандра Војисављевић

Богдан Маравић

Борис Стефановић

Физиччко васпитање и изабрани спорт

Јасмина Симић 

Светислав Перишић

Марко Живковић

Верска настава и грађанско васпитање

Славиша Лазић В.Н.

Предраг Мијаиловић

Јелена Николић Г.В.

Дијана Трифковић Г.В.

Наставници Разредне наставе - учитељи/це

Милена Мандић 1-1

Милица Митровић 1-2

Звездан Тадић 1-3  3-3

Мирјана Лазаревић 1-4  

Славиша Павловић 1-5  2-5

Драгица Искић 1-6, 3-6

Новка Ољачић 2-1

Биљана Лучић 2-2

Раденка Костић 2-3  4-3

Снежана Васиљевић 2-4

Весна Антонић 2-6  4-6

Љубица Благојевић 3-1

Верица Лукић 3-2

Миланка Росић 3-4

Верица Михаиловић 3-5

Славица Коловић 4-1

Миленка Росић 4-1

Татјана Антонић 4-2

Мирослава Милинковић 4-4

Зорица Лекић 4-5

Ненаставно особље

Стојанка Катанић

Драган Кузмановић

Милисав Кузмановић

Драгица Кузмановић

Драгана Мићановић

Слађана Никић

Гордана Стевановић

Светлана Тадић

Драга Тошић

Стојанка Андрић

Рада Вилотић

Милева Живковић

Тошић Живојин

Трифуновић Милојко

Митровић Наташа

Васић Ђорђе