ИНСТАЛИРАНО ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ У ИО ЧОКЕШИНА

У августу 2023. године инсталирано је централно грејање у школи у Чокешини.
Тиме су приведени крају напори Месне заједнице Чокешина и учитеља, да и школа у
Чокешини добије централно грејање и тиме се побољшају услови за боравак деце и
особља школе и вртића. Све је започело далеке 2016. године, када је урађен пројекат и
набављен котао. Следеће године је адаптиран простор за котларницу. Наредних година је
парцијално купован материјал за грејање и коначно је ове године Месна заједница успела
да обезбеди и средства за радове. По завршетку главних радова требало је урадити
окапницу око димњака, електричне инсталације у котларници, набавити претварач за
пумпу и течност за инсталације. З ово су прикупљена су средства од родитеља
предшколаца и ученика, a посебну захвалност дугујемо донаторима: Дејану Радановићу
„Стругара Радановић“, Јовану Вуковићу „Агенција Јова“ и Радоју Вујићу за
материјал и радове на изради окапнице око димњака.
У име деце и особља Издвојеног одељења у Чокешини, захваљујемо се Месној
заједници Чокешина, Градском већу града Лозница и свима који су на било који
начин допринели реализацији вишегодишњег, милионски вредног подухвата. Број
ученика у школи се смањује, али се не смањују напори да и они имају сличне услове за
боравак и учење као и вршњаци у много већим местима.

У Чокешини, септембар 2023. УЧИТЕЉ ЗВЕЗДАН ТАДИЋ

Leave a Comment

Your email address will not be published.