ОСНОВНА ШКОЛА "ПЕТАР ТАСИЋ" ЛЕШНИЦА

Важно обавештење! Зимски распуст се продужава до 25.02.2019.год. због могућности ширења грипа!

Издвoјена одељења

Најстарије издвојено одељење лешничке школе је у Новом Селу. У овом селу, које се налази на граници између Јадра, Поцерине и Мачве, где се преплићу утицаји и интереси Лознице и Шапца школа је са радом почела давне 1857. године. Зхваљујући већ поменутом положају села и школа је често мењала „припадност“

Када је почела са радом, чинила је заједничку школу са Прњавором, Чокешином, Петковицом и Белом реком. Повремено је припадала прњаворској, а повремено лешничкој школи. Од 01.01.1967. године школа у Новом Селу је припојена ОШ“Петар Тасић“.

Од настнка школе њен рад је прекидан за време 1. и 2. светског рата. До данашњег дана кроз њу је прошло много деце, новоселанске, и велики број њихових учитеља. Једно име се мора поменути – Даринка Рајичић. Она је у Новом Селу од  1967., па све до одласка у пензију учила многе Новоселце и активно учествовала у културном, јавном и политичком животу овог села.

Данас у два комбинована одељења наставу похађа 31 ученик са којим раде Милена Јевтић и Миросалв Миланковић. У оквиру школе ради и припремна група са 8 полазника. Настава се одвија у две солидно опремљене учионице и просторији за припремну групу, те на школском игралишту које је саставни део великог школског дворишта. Мали број ученика условио је затварање ђачке кухиње коју су, својевремено опремили мештани села.

„Школа у Чокешини почела је да ради септембра 1880. године“. Тако је записано у књизи „Јадар у прошлости“. И у даљем тексту чији је циљ сажет приказ историјата школе у Чокешини, биће коришћени подаци који се углавном ослањају на ову књигу.

 

Те далеке године у први разред је уписано 29 ученика од којих је 21 завршило успешно разред, док је 8 понављало. Одличних ученика је било 8, врло добрих 3, добрих 10. Остаје забележено да је први учитељ у школи у Чокешини био Драгутин Кузмановић. Да је образовању у овој средини поклањана пажња, показује и податак да је први учитељ родом из Чокешине био Марко Ракић. Завршио је гимназију у Шапцу и са 20 година се запослио у школи у Текеришу 1860. године. Радио је са 25 ученика и примао плату од 100 талира.

 

Тих година у Јадру радило је свега девет школа, а услови за рад су били тешки. Школске зграде су биле старе или тескобне да приме све већи број ученика.Опремљеност школа инвентаром и наставним средствима је врло слаба. Рд су отежавале и честе епидемије услед чега се престајало са наставом и по неколико месеци. И без тога је похађање било „доста неуредно, нешто због болести и окудице, а нешто због домаћих послова.“ У оваквим условима радила је и школа у Чокешини.

 

Пред Први светски рат школска зграда је била у врло лошем стању. Поред многих тешкоћа јавио се и недостатак огрева, па се морао и кулуком искупљати. Школа у Чокешини се тек одвојила од новоселске општине, “ у којој, као и у општини чокешинској, скоро никаквог реда бема. У тим се општинама – тврдио је школски надзорник – не могу на да изаберу стални часници већ неколико година“.

 

Од оснивања, па до Првог св. рата, у школи у Чокешини је радило укупно 17 учитеља. Сви они су се задржавали углавном кратко, док не добију премештај у неко веће место.Занимљив је податак да је пред сами рат 1913. године као учитељ радио Михаило Новаковић, јеромонах манастира Чокешина. Школа у Чокешини, као и остале у Јадру, није радила за време рата.

 

У првој послератној години школа је наставила са радом иако је била у врло лошем стању. Уписано је 63 ученика са којима је почела да ради учитељица Мина Јовановић 2. фебруара 1919. године. Школска зграда, и онако стара и трошна, била је оштећена у рату. Клупа није било, па се седело на троношцима, цепаницама и како се већ ко сбађе. Ситуација се знатно поправила када је 19. 04. 1922. пресудом Вишег суда у Лозници школа у Чокешини добила, као и остале у Јадру, ратну одштету. Она је износила 34 600 динара и утрошена је на поправку зграде, набавку клупа и осталог инвентара.

 

У годинама између два светска рата у школи је радило осам учитеља, а најдуже су се задржали Селенић Степан и Телебаковић Сефера. Пошто школа за време Другог светског рата није престајала са радом (сем на кратко), поменућемо и учитеље који су тада радили. Сем већ ових поменутих, радили су и Врголић Марија, скочајић Веселинка, Игњатовић Вера и брачни пар Ћирић, Добривоје и Загорка.

 

Други светски рат донео је разарања којих нису поштеђене ни школе, па ни чокешинска. После бомбардовања остали су само нагорели зидови, али то није спречило даље одвијање наставе. са радом се наставило у кућама Живојина Радановића и Мицане Старчевић. У старој згради – кафани, на месту данашње амбуланте, такође је извођена настава. И тако све до 1947. године када је напорима општине и мештана школска зграда обновљена.

 

После Другог светског рата школа у Чокешини је све до 1968. године припадала ОШ „Небојша Јерковић“ из Мачванског Прњавора. Тих година су све области културног и јавног живота биле у замаху, па тако и школство. Школа у Чокешини је уређена, озидан је стан за учитеље, двориште је ограђено, услови за рад и учитеља и ученика су побољшани. Учитељи су се ангажовали и у политичким и друштвено-културним активностима. Посебно су се истакли у искорењивању неписмености описмењавањем одраслих. Од више учитеља који су службовали у Чокешини и којима је то била само успутна станица ка бољем месту, треба истаћи брачни пар учитеља Стевановић: Милована и Љубинку који су дошли – и остали. Почели су да раде 1956. године и својим активностима и прегалаштвом дали су велики допринос развоју школе и места. Данас уживају у заслуженој пензији, а у школи су увек драги и добродошли гости.

 

Од 1968. године па надаље школа функционише као Издвојено одељење Основне школе „Петар Тасић“ из Лешнице. Године и генерације ђака су пролазиле, а зубу времена школска зграда није могла одолети. Пошто је у свом извештају школски надзорник констатовао да зграда, посебно кров, није сигурна за безбедно одвијање наставе, опет је покренута акција у којој су учешће узели Министарство просвете, општински органи, рукводство школе и месне заједнице, као и мештани. Прикупљеним средствима и добровољним радом мештана школска зграда је 1994. године реновирана и приведена сврси. За време радова на згради настава је одржавана у просторијама месне амбуланте. Од тада па све до данас траје уређење школске зграде и дворишта, побољшању материјалних услова рада и осавремењивању наставе.

 

Материјални услови рада су на задовољавајућем нивоу, о чему говори и податак да располажемо са четири рачунара, лаптопом, видео-бим пројектором, као и интернет приступом. Као изборни предмет уврштен је и годинама се реализује Од играчке до рачунара. Да би се унапредили услови за извођење Физичког васпитања, набављени су, у сарадњи са Месном заједницом Чокешина, столови за стони тенис и пратећа опрема. Прва смо школа која је у трећи и четврти разред увела стони тенис као активност од значаја за локалну средину, односно,  обавезни програм – изабране спортске гране.

 

Нажалост побољшање материјалних услова рада и унапређивање наставе не прати и напредак када је у питању број ученика који похађају наставу у нашој школи. Последњих десетак година су се усталиле две комбинације са по 12-13 ученика и предшколска група која броји 6-7 полазника. У преподневној смени су ученици обе комбинације, а послеподне предшколци.

 

У ИО Чокешина, ове, школске 2012/13. године, ради учитељица Раденка Костић из Мачванског Прњавора која води други и четврти разред са укупно 13 ученика и учитељ Звездан Тадић из Чокешине, са комбинацијом првог и трећег разреда са 15 ученика. Предшколска група броји 8 полазника и води је васпитачица Катарина Велимировић из Лешнице.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ЕЛЕКТРОНССКИ ДНЕВНИК - ЕС ДНЕВНИК

У среду, 24.10.2018. у нашој школи је обележен Дан мола

Запослени
Педагог
Ђачка страна
Уџбеници