Акција родитеља и учитељица

Дана, 8.септембра у Издвојеном одељењу Ново Село организована је заједничка акција уређивања школског дворишта. У акцији су учествовали родитељи ученика са учитељицама ( М. Милинковић, М. Росић, М. Лазаревић и С. Васиљевић ). Уз заједничко ангажовање офарбано је 28 гума, напуњене су земљом коју је дотерао мештанин насеља и засађено је цвеће. Циљ активности је уређење школског амбијента, као и приближавање образовне институције локалној средини, неговање заједништва и међусобне сарадње и развијање међупредметних компетенција.

Leave a Comment

Your email address will not be published.