Запослени

ОШ ПЕТАР ТАСИЋ ЛЕШНИЦА

Управа и стручне службе

директор

Драган Ђокић

заменик директора

Богдан Маравић

педагог

Драгана Марковић

социјални радник

Душко Павловић

библиотекар

Мирјана Ђурђевић

дефектолог

Драгана Лукић

 

Секретар - правник

IИван Ранковић

Шеф рачуноводства

Смиљана Мирковић

Рачуноводство

Невена Тинтеровић

Натавници предметне наставе

Српски језик

Светлана Петровић 

Јована Танасић

Јелена Урошевић

Александра Станишић

Јелена Којић

МАТЕМАТИКА

Гордана Бељац

Данијела Вујанић 

Борис Стефановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Радмила Горданић 

Мирјана Јовановић 

Петковић Бранка

Жарко Елез

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Весна Јаћимовић 

Мирјана Васић

БИОЛОГИЈА

Љиљана Гавриловић

Ивана Васић

ФИЗИКА

Зоран Митрић

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Душан Васић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Гордана Петровић 

историја

Весна Ђурђевић 

Дијана Трифковић

ГЕОГРАФИЈА

Драгана Карапанџић 

Миодраг Николић

Хемија

Ивана Јеремић 

Техника и технологија

Спасенија Ивановић 

Богдан Маравић

Информатика и рачунарство

Слободан Костадиновић

Богдан Маравић

Борис Стефановић

Физиччко васпитање и изабрани спорт

Јасмина Симић 

Светислав Перишић

Марко Живковић

Верска настава и грађанско васпитање

Славиша Лазић В.Н.

Предраг Мијаиловић

Данијела Вујанић Г.В.

 

Наставници Разредне наставе - учитељи/це

Милена Мандић 1-1

Милица Митровић 1-2

Звездан Тадић 1-3  3-3

Мирјана Лазаревић 1-4  3-4

Славиша Павловић 1-5  2-5

Драгица Искић 1-6

Новка Ољачић 2-1

Биљана Лучић 2-2

Раденка Костић 2-3  4-3

Милена Јевтић 2-4

Весна Антонић 2-6  4-6

Видоје Искић 3-1

Станица Добрић 3-2

Верица Михаиловић 3-5

Славица Коловић 3-6

Миленка Росић 4-1

Драгица Павловић 4-2

Мирослава Милинковић 4-4

Мирјана Милићевић 4-5

 

Ненаставно особље

Миломир Андрић

Стојанка Катанић

Драган Кузмановић

Милисав Кузмановић

Миливоје Кузмановић

Драгана Мићановић

Миланка Николова

Гордана Стевановић

Светлана Тадић

Драга Тошић

Стојанка Андрић

Рада Вилотић

Биљана Мијаиловић