Запослени

ОШ ПЕТАР ТАСИЋ ЛЕШНИЦА

Управа и стручне службе

директор

Драган Ђокић

заменик директора

Богдан Маравић

педагог

Драгана Марковић

социјални радник

Душко Павловић

библиотекар

Мирјана Ђурђевић

дефектолог

Драгана Лукић

Душанка Станимировић

Секретар - правник

Дуња Ерић

Шеф рачуноводства

Смиљана Мирковић

Рачуноводство

Невена Тинтеровић

Натавници предметне наставе

Српски језик

Светлана Петровић Р: 5-1

Јована Танасић

Јелена Урошевић

 

МАТЕМАТИКА

Гордана Бељац

Данијела Вујанић Р: 6-1

Борис Стефановић

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

Снежана Андрић Р: 5-3

Радмила Горданић Р: 8-1

Мирјана Јовановић Р: 6-3

Наташа Радовановић Р: 5-3 (замена)

Петковић Бранка

ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Весна Јаћимовић Р: 7-3

Мирјана Васић

БИОЛОГИЈА

Љиљана Гавриловић

Ивана Васић

ФИЗИКА

Зоран Митрић Р: 8-3

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Душан Васић

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА

Гордана Петровић Р: 7-2

историја

Весна Ђурђевић Р: 5-2

Дијана Трифковић

ГЕОГРАФИЈА

Драгана Карапанџић Р: 8-2

Миодраг Николић

Хемија

Ивана Јеремић Р: 7-1

Техника и технологија

Спасенија Ивановић Р: 7-4

Богдан Маравић

Информатика и рачунарство

Слободан Костадиновић

Богдан Маравић

Физиччко васпитање и изабрани спорт

Јасмина Симић Р: 6-2

Светислав Перишић

Марко Живковић

Верска настава и грађанско васпитање

Славиша Лазић В.Н.

Марија Јевтић В.Н.

Данијела Вујанић Г.В.

Борис Стефановић Г.В.

Наставници Разредне наставе - учитељи/це

Милена Мандић 1-1

Милица Митровић 1-2

Звездан Тадић 1-3  3-3

Мирјана Лазаревић 1-4  3-4

Славиша Павловић 1-5  2-5

Драгица Искић 1-6

Новка Ољачић 2-1

Биљана Лучић 2-2

Раденка Костић 2-3  4-3

Милена Јевтић 2-4

Весна Антонић 2-6  4-6

Видоје Искић 3-1

Станица Добрић 3-2

Верица Михаиловић 3-5

Славица Коловић 3-6

Миленка Росић 4-1

Драгица Павловић 4-2

Мирослава Милинковић 4-4

Мирјана Милићевић 4-5

 

Ненаставно особље

Миломир Андрић

Стојанка Катанић

Драган Кузмановић

Милисав Кузмановић

Миливоје Кузмановић

Драгана Мићановић

Миланка Николова

Гордана Стевановић

Светлана Тадић

Драга Тошић

Стојанка Андрић

Рада Вилотић

Биљана Мијаиловић