Упутства за коришћење Ес Дневника

ВАЖНО!!!!

Због лакшег сналажења у систему ЕС Дневника, моли се наставно особље као и стручна служба да обавезно прочита сва упуства која ће свакако бити увек доступна и овде, на сајту школе, као и у самом систему ЕС Дневника.

НАПОМЕНА: Овде се налазе сва обједињена упутства везано за унос и брисање оцена, изостанци, владање, подаци о ученицима итд…