ИО Ново Село

Најстарије издвојено одељење лешничке школе је у Новом Селу. У овом селу, које се налази на граници између Јадра, Поцерине и Мачве, где се преплићу утицаји и интереси Лознице и Шапца школа је са радом почела давне 1857. године. Зхваљујући већ поменутом положају села и школа је често мењала „припадност“

Када је почела са радом, чинила је заједничку школу са Прњавором, Чокешином, Петковицом и Белом реком. Повремено је припадала прњаворској, а повремено лешничкој школи. Од 01.01.1967. године школа у Новом Селу је припојена ОШ“Петар Тасић“.

Од настнка школе њен рад је прекидан за време 1. и 2. светског рата. До данашњег дана кроз њу је прошло много деце, новоселанске, и велики број њихових учитеља. Једно име се мора поменути – Даринка Рајичић. Она је у Новом Селу од  1967., па све до одласка у пензију учила многе Новоселце и активно учествовала у културном, јавном и политичком животу овог села.

Данас у два комбинована одељења наставу похађа 31 ученик са којим раде Милена Јевтић и Миросалв Миланковић. У оквиру школе ради и припремна група са 8 полазника. Настава се одвија у две солидно опремљене учионице и просторији за припремну групу, те на школском игралишту које је саставни део великог школског дворишта. Мали број ученика условио је затварање ђачке кухиње коју су, својевремено опремили мештани села.