Регионална конференција у Букурешту 3. новембра 2023. године ,,Journal of European Memory”

 На конференцији су учествовали наставници из Србије, Молдавије, Албаније и Румуније. Конференција је одржана под покровитељством Euroсlio и Evens Foundation, а организатори су румунско удружење наставника историје Romanian Society of Historical Sciences and Center for Civic Resources, удружење наставникa историје у Србији УДИ – Euroclio и удружење наставника историје Албаније Youth and History. Тема скупа је била везана за културу сећања на комунистички период и са којим се све изазовима у подучавању суочавају данас наставници..  На семинару је учествовала као представник Србије и наше школе Весна Ђурђевић, наставник историје. Њен стручни рад је објављен у часопису ,,Journal of European Memory”, збирци радова на 60. страни . Тема истраживања је: Југославија у хладном рату. Где је вршено паралелно упоређивање комунизма у Југославији, време Јосипа Броза Тита и  Румуни у време Николаја Чаушеског. Часопис је објављен и у електронској форми и може се пронаћи претраживањем странице ,,Journal of European Memory” или EUROCLIO. Све је већа опасност и од ширења лажних вести, пропаганде, манипулације, дезинформација, употребе вештачке интелигенције са којима се сусрећу и наставници и ученици. Предавач на конференцији, професор Универзитета у Букурешту др Карол Капица је истакао важност правог избора информација и кроз више примера скренуо пажњу учесницима на све ове проблеме и како превазилазити. Др Лаура Капица је у свом предавању анализирала резултате PISA тестова и скренула пажњу на све слабије резултате ученика, да је неопходно јачање компетенција ученика везаних за критичко мишљење и правилно читање и разумевање текста, те да ученици и на часовима историје могу вежбати ове компетенције кроз коришћење и анализу историјских извора. Аутори пројекта Кристина Гила из Румуније и Весна Костић из Србије су учесницима приказале материјале Euroсlio и Evens Foundation које су они потом користили у групном раду. Циљ је био писање и презентација планова часова историје, везаних за тему скупа. Након конференције је планирано да збирку радова чине планови часова које ће учесници доставити и који ће бити у складу са темом скупа, али и наставним планом у својој земљи. Поред ове радионице, ауторке су организовале и радионицу How to be a Sherlock in the digital age? и са практичним примерима скренуле пажњу на дезинформације и лажне вести на друштвеним мрежама на које ученици могу наићи, те да је неопходна контрола наставника у процени оваквих материјала. Евалуација скупа је показала да су теме конференције и практичан рад биле потребне наставницима, као и да је размена искустава обогатила нова сазнања свих учесника.

Leave a Comment

Your email address will not be published.